مجموعه های آموزشی,کسب وکارخانگی واشتغالزایی دربروجرد شهرهای اطراف

مجموعه هاي آموزشي,كسب وكارخانگي واشتغالزايي دربروجرد شهرهاي اطراف مجموعه هاي آموزشي,كسب وكارخانگي واشتغالزايي دربروجرد شهرهاي اطراف

طرح توجیهی تولید در و پنجره PVC

دانلودکنید طرح توجيهي توليد در و پنجره PVC

مجموعه کامل نرم افزارهای مهندسی معماری

images copy مجموعه کامل نرم افزارهای مهندسی معماری

آموزش جامع تولیدعلوفه به روش هیدروپونیک(آبکشت)

آموزش جامع تولیدعلوفه به روش هیدروپونیک(آبکشت) به نام خدا آموزش جامع تولیدعلوفه به روش هیدروپونیک(آبکشت) آموزش جامع تولیدعلوفه به روش هیدروپونیک(آبکشت) باتوجه به کم آبی کشورمان وخشکسالی های چندسال گذشته وهمچنین ازدیاد جمعیت وبالا رفتن مصرف آب استفاده بهینه ازاین مایع حیاتی روزبروزاهمیت بیشتری میابدودراین بین یکی ازبهینه ترین روشهای مدیریت آب کشاورزی به روش هیدروپونیک است دراینجاشمه ای از مزایای آنرابیان میکنیم: کاهش سطح زیر کشت به میزان ...

طرح توجیهی تولیدداروهای دامی(قرص وپودرنئومایسین سولفات)

طرح توجیهی تولیدداروهای دامی(قرص وپودرنئومایسین سولفات) طرح توجیهی تولیدداروهای دامی(قرص وپودرنئومایسین سولفات) طرح توجیهی تولیدداروهای دامی(قرص وپودرنئومایسین سولفات) مواردکاربرد       آنتی بیوتیک دامی ظرفیت تولیدسالیانه        1000تن(قرص وپودر) مواداولیه                        نئومایسین سولفات زمین موردنیاز               2600مترمربع اشتغالزایی                      23نفر 58صفحه 2000تومان
Gift Ribbon